M ondersteunt en stimuleert

Talent uit de regio

Kunst is een motor voor stadsvernieuwing en verandering. Zo draagt M bij aan een bruisend en rijk kunstenveld in Leuven en daarbuiten. Zo ondersteunen we regionale kunstenaars bij hun eerste stappen in een professionele tentoonstellingscontext met projecten zoals OPEN M en Expo Leuven. Daarnaast biedt het museum jaarlijks één residentieplek aan in Cas-co. Een intensieve samenwerking en begeleiding van de kunstenaar staan hier centraal.  

Tentoonstellen in Leuven

Expo Leuven

OPEN M